Đôi điều suy ngẫm về cuộc sống!

Đôi điều suy ngẫm về cuộc sống!

Ko quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, cũng ko quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu. Quan trọng là bạn đã biết mình chiến thắng những kẻ ko bao giờ biết đến 2 chữ Cố Gắng.

Phước Sang chia sẻ về Cát Phượng

Phước Sang chia sẻ về Cát Phượng

Sau khi học được 6 tháng tại trường nghệ thuật thì Cát đuổi vì chạy sô nhiều quá. Không được tiếp tục học trong trường. Lại một lần bị chông chênh. Lúc đó ở kí túc xá trường, khi bị đuổi thì trường đâu có cho ở nữa nên Cát ở ngoài đường, ngồi quán café tới sáng.