Hài kịch quán ăn vui vẻ

Written on 05/13/2022
Admin App

Giới thiệu kịch:
 
PHIM HÀI TẾT 2022 | QUÁN ĂN VUI VẺ
Kịch bản: Bùi Ngọc Nam Phương
Biên tập: Ngô Phương Linh
Đạo diễn: Trung Lùn
Chủ nhiệm: Nobita Thiên Khải
Giám đốc sản xuất: Bùi Thanh Phong
Diễn viên: Thúy Nga, Trấn Thành...
 
Vai diễn của Cát Phượng:
 
Nội dung kịch: